Ἡ “ΑΦΕΣΙΣ” εἶναι ἡ πρώτη ποιητικὴ συλλογὴ ἡ ὁποία κυκλοφόρησε διαδικτυακῶς (ὡς e-book) τὸ 2013 ἐνῶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 τυπώθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ. Οἱ στίχοι της ἂς προσεγγισθοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ προσεγγίζει κανεὶς ἕνα ὄνειρο· μὲ κλειστὰ τὰ μάτια. Νὰ βάλει δηλαδὴ στὴν ἄκρη, ὅσο εἶναι μπορετό, τὶς αἰσθήσεις καὶ νὰ προσπαθήσει ὄχι νὰ διαβάσει τὶς λέξεις ἀλλὰ νὰ αἰστανθεῖ τὶς λέξεις, κάτι ποὺ ἀπαιτεῖ σίγουρα περισσότερο ἔνστικτο καὶ λιγότερο λογική. Τὸ φωναχτὸ διάβασμα (ἡ ἀπαγγελία ἀντὶ τῆς σιωπηρῆς ἀνάγνωσης) βοηθάει πάντοτε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Λήψη τῆς συλλογῆς ἐδῶ.
Πρόκειται γιὰ τὴν δεύτερη ποιητικὴ συλλογὴ μὲ τίτλο “ΕΞΟΡΙΕΣ”. Θὰ κυκλοφόρησει ἐντὸς τοῦ 2018, ὁμοίως ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ. Τὴν συλλογή συνθέτουν συνολικὰ 29 ποιήματα. Τὸ θέμα παγκόσμιο, διαχρονικὸ καὶ ἄκρως ἐπίκαιρο.
D. Agathoklis © 2018. All Rights Reserved. dagathoklis@gmail.com
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Οἱ 83 ἱστορίες μπονζάι γιὰ τὸ Σημεῖο Μηδέν (ἐκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ) εἶναι ἡ πρώτη ἀνθολογία διηγημάτων στὰ ἑλληνικὰ ποὺ συγκροτεῖται καὶ ἐκδίδεται μὲ ἀφορμὴ τὴν μαύρη ἐπέτειο τῶν δεκαπέντε χρόνων ἀπὸ τὴν μοιραία 11 η  Νοεμβρίου 2001 καὶ τὴν πτώση τῶν Διδύμων Πύργων τῆς Νέας Ὑόρκης. Μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸ προτείνεται ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα ἀπὸ τὴν διεθνὴ μυθοπλαστικὴ παραγωγὴ μὲ θέμα ἢ ἀφορμὴ τὸ καθοριστικὸ ἐκεῖνο γεγονὸς καὶ τὸν ἀντίκτυπό του. Διαβάστε τὸ κείμενο ἐδῶ.