ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ο ΔΗ[ΜΗΤΡ]ΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗ[Σ ΚΑΤΑ]ΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ [ΑΓΙΟ ΠΝ]ΕΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕ[ΝΝΗΘΗ]ΚΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕ

Σ[ΤΗΝ ΑΘ]ΗΝΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΡΙΛΗ[ΣΣ]ΙΑ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΟΙ[ΝΟΤΗΣ] ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔ[ΑΣΕΙ ΜΑ]ΘΗΜΑΤΙΚ[Α ΣΤΟ]

ΚΑ[ΠΟΔΙΣ]ΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ[ΜΙΟ ΑΘ]ΗΝΩΝ «ΑΦΕΣΙΣ» [ΚΑΙ] «ΕΞΟΡΙΕΣ» ΕΙΝΑΙ [ΟΙ] ΤΙΤΛΟΙ [ΤΩΝ ΔΥ]Ο

ΠΡΩΤΩΝ Π[ΟΙΗΤΙ]ΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ[Γ]ΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑ[Ι ΩΣ Κ]ΑΘΗΓΗΤΗΣ Σ[ΤΗΝ ΔΕ]ΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠ[ΑΙΔΕ]ΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟ[ΝΤΑΣ ΤΟ ΠΥΘ]ΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡ[ΗΜ]Α ΣΕ ΜΑ[ΘΗΤΕ]Σ ΑΠ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ [ΚΟΣΜΟ]

 

 taurus3.jpg