ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Μα  ποιός  ευθύνεται  για  τ'  όνειρά  του;
Σε  είχα,  όμως  έφυγες  μακρυά  μου
(έρως  μεταξύ  ζωής  και  θανάτου!).
Τί  ποιός  ευθύνεται...  τα  όνειρα  τού
καθενός,  σκιά  ενός  ύπνου  φευγάτου
κόκκου  χαρακιά  σε  κλεψύδρα  άμμου —
ανεύθυνος  κανείς  για  τ'  όνειρά  του...
Με  είχες.  Όμως  έφυγα  μακρυά  μου.