ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Ξέρω. Μόλις γυρίσω την πλάτη
θα πάρεις το σπαθί να κόψεις απ' το μίσχο το μυστικό
       που σού εμπιστεύθηκα
την ώρα τής μάχης
την ώρα τής σιωπηλής εξομολόγησης.
Τα πέταλά του, η ίδια πνοή θα σκορπίσει που γυρνά
       το ανεμοδoύρι
μακρυά στην αποδήμηση,
εκεί απ' όπου μόλις γύρισα προς όπου τώρα φεύγω —
άλλη μια πλάνης να μαζέψω
ό,τι απερίσκεπτα θα σού ξαναπροσφέρω
την επόμενη θνητή στιγμή τής αδυναμίας μου.