ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ...

Σού  έστειλα  σ' αγαπώ  κι  εσύ  το  ζύγισες  με  το  καντάρι.
Δίκαιη  σε  κάθε  μου  εμμονή
αφαίρεσες  ό,τι  δεν  ζήτησα  -  το  εκλεκτότερο  κομμάτι.
Πίστευα  θα  με  βγάλει  το  χειμώνα
μα  ποιός  περίμενε  πολέμους  και  κατοχές!
Μιά  φορά,  παλέψαμε  για  το  ψωμί  μας.
Σκελετωμένος  πια  στην  ουρά  τού  συσσιτίου
αναδεύω  το  νεροζούμι
ψάχνοντας  ό,τι  τόσο  δίκαια,  όπως  σού  ζήτησα
μού  γύρισες.